ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ

Φλεγμονώδης αντίδραση του δέρματος σε ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες.

Θεραπευτική προσέγγιση με τοπική αγωγή ή και συνδυαστική από του στόματος και αποφυγή ερεθιστικών παραγόντων.

ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ
ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ